PROJE ÇALIŞMALARI

Proje Adı: Bana Bir Masal Anlat Baba
Proje Amacı: Öğrencilerinin arkadaşlarını, velilerin de çocuklarının arkadaşlarını daha yakından tanıması
Giriş
Bir kayayı parçalamanın en kolay yolu kayadaki çatlaklara su dökmektir. Dökülen su gece olunca donup hacmi arttığı için kayaya vurulan bir zom kayayı parçalar. Devletlerarası münasebetlerde soğukluk devletleri birbirinden ayırır. Bundan dolayı devletlerarası diyalog ve ziyaretler iki devlet arası kaynaşmayı sağlar.
Her insan da aslında bir devlet gibidir. İnsanların birbirleriyle karşılıklı konuştukları ortamlarda sıcaklık doğar. Diyalog yeni kapıların, köprülerin oluşumuna vesile olur; insan, hayatı ve diğer insanları daha bir candan sever.
İnsanlar arasındaki sıcaklık paylaşımla başlar. Uzun yılları paylaşmış olan insanlar, o yüzden aralarında samimiyetin en güzelini yaşarlar. Aradaki bağ, paylaşımları kadar zengindir. İnsanlar arasında sıcaklığı sağlayacak çalışmalar yapmak lazım ki geleceğe daha bir umutla bakabilelim.

Metot
            Okullarımızda 1.2. ve 3. sınıflarda beslenme saati vardır. Beslenme saati 10 dakikalık bir zaman diliminden oluşmaktadır. Uygulama, beslenme saatine gelen velinin çocuklara kurabiye, kek vb… dağıttıktan sonra onlara eğitici bir masal anlatmasından ve onlarla sohbet etmesinden oluşuyor.
Bu proje 4 ve 5. sınıflarda Türkçe dersi dinleme kazanımlarında da uygulanabilir.

Sonuç ve Kazanımlar
           Öğrenciler arkadaşlarının anne ve babalarını daha yakından tanıyacaklar, ileriki yıllarda arkadaşıyla karşılaştığında bu iyiliği unutmayacak ‘Senin ailen ne kadar iyi insanlardı, bize şunları şunları yapmıştı diyecekler. Bu çalışma toplumsal yapıda kenetlenmeye de yardımcı olabilir.


Proje Adı: Türkiye’m
Proje Amacı:
Öğrencilere ülkemizin kültürel zenginliğini somut örneklerle daha iyi kavratabilme
Metot:
Bu proje, tüm yaş gruplarının bilgi edineceği ve severek bir şeyler öğrenmek isteyeceği bir projedir. Okulların giriş kısmına Türkiye’ m köşesi oluşturulur. Bu köşede İstanbul’ un tarihi yerlerine ait maketler, sanat ve bilim dünyamızdaki ünlü kişilerin bibloları, oltu taşından süs eşyaları, Kapadokya vb… yerlere ait alçı maketleri, ülkemizin dağlarına ilişkin fotoğraflar sergilenir.

Ağrı dağı fotoğrafı

 Önemli tarihi şahsiyetlere ait biblolar
 Sonuç ve Kazanım
Bu proje önemlidir. Bu proje ile öğrencilerimiz ülkemize ait kültürel tablonun bütününü görme imkânı elde edeceklerdir.
Proje Adı:
İlginç Bilgiler Koridoru
Proje Amacı:
Bu proje öğrencilerin yeni bilgiler keşfetmesinin ilk basamağı olan merak duygusunu harekete geçirmeyi, öğrenme ortamını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Giriş
Dünkü Güneşle Bugünkü çamaşırlar kurutulmaz.
            Bilginin her 40 saniyede bir yenilendiği bir zamanda yaşıyoruz. Teknoloji, sağlık, eğitim vb... sistemlerde sürekli bir yenilenmenin olduğunu müşahede ediyoruz.
            Ülkemizde yıllardır okul koridorlarımız birkaç pano ve levhaların olduğu bir şekilde kullanılıyor. Koridorları eğitim açısından zenginleştirmek ve öğrencilerimizi bilgilendirici, onlara heyecan verici, yeni bilgiler keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde sıra dışı bir şekilde düzenlemek güzel olmaz mı?

Metot

BİR ZAMANLAR ONLARDA ÇOCUKTU
Politika, sanat, spor dünyasındaki önemli insanları çocukluk fotoğraflarının okul koridorunda sergilenmesiyle oluşur. Böylelikle çocuklar çevrelerindeki büyüklerinin de bir zamanlar çocuk olduğunu kavrayacaklar. 

SERBEST KÖŞE
Koridora büyük bir beyaz karton kağıt yapıştırılır. Öğrencilere buranın ismi serbest köşe buraya fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz denilir. Bu çalışmayla öğrenciler, Temel hak ve özgürlüklere ilişkin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘ nin 19.maddesinin; "Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir" ,maddesini daha iyi kavrayacaklardır.

TARİHİMİZDEN KESİTLER
"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Atatürk’ de dediği gibi ecdadımızı çocuklarımıza tanıtmak milli bir görevdir. Koridorumuzda ecdadımızı tanımaya yönelik çalışmalar sergilenebilir.

5 Eylül 1795 yılında imzalanan ve dili Türkçe olan Dostluk ve Barış Anlaşması'na göre Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir devlet tarafından haraca bağlanmış oldu. Türk Dili'nde hazırlanan anlaşma aynı zamanda ABD tarihinde imzalanmış bir kaç yabancı dilli anlaşmadan biri olma özelliği taşıyor. 

Sular dünyanın kenarından neden düşmez? Sorusu fotoğrafa yazılır. Fotoğrafın altına açıklaması yazılır.Samanyolu Galaksisinin resmi ve galaksi sistemini tanıtıcı bilgiler verilir.
Yaklaşık olarak yüz bin ışık yılı (ışık yılı; ışığın bir yılda gittiği yoldur) ki, 96·1010 km çapında olan Samanyolu galaksisi ortalama 200 milyon yıldızdan teşekkül etmiştir.
   
Sonuç ve Kazanımlar
  Öğrenciye yeni ufuklar kazandırılacak. Okul koridorları içerik olarak daha zenginleşecek. Öğrencilerimiz; ülkemizin tarihi, kültürel, beşeri ve coğrafi zenginliğini daha iyi kavrayacaklar.
Kaynak